Gi i pháp  óng gói linh ho t Thermoforming Film for Pork Packaging

Gi i pháp óng gói linh ho t Thermoforming Film for Pork Packaging

Product description

Gi i pháp Bao bì linh ho t Thermoforming Film For Pork Packaging < strong="">

Còn c g i là: hình thành phim;

Mô t & nbsp;

Các lo i màng s n nóng GreenPak có tính nh hình t t, và m t d i dày phù h p v i nhi u chi u sâu c a b n v .


Các tài s n t t v rào c n khí, m ch ng minh

Th i gian l u tr


Áp d ng phim nhi t i

   25.jpg    26.jpg

Th ng s d ng cho các th c ph m làm l nh nh th t , pho mát, gà, vv


Câu h i th ng g p

1.What the thermoforming films? Và chúng h u ích nh th nào?

Công ngh t o áp su t nóng ho c chân không t o màng ho c t m vào quá trình thi t k khuôn. Ngành bao bì ã t c thông qua các k t qu công ngh bao bì óng gói nhi t, s n xu t bao bì, xô và các l a ch n óng gói th c ph m khác nh rào c n. H ang óng gói th c ph m và ngành công nghi p y t các s n ph m tiêu dùng và lý t ng cho hàng tiêu dùng. Các s n ph m s a, th t và h i s n, trái cây t i và rau qu và th c ph m khác, th c ph m khô và sôcôla có th c l p y v i các l p màng co dãn khác nhau cho máy ùn ng. Ngoài ra, nó có th t c hi u qu d a trên khái ni m PA / EVOH 9,7,5 thermoforming film, cho nhi u lo i bao bì công nghi p. i v i th c ph m m m và th c ph m phi th c ph m, ây là m t l a ch n t t. & Nbsp;


Trang web: www.greenpak.com.cn & nbsp; Tel: 008618352570707 & Nbsp; Email: jessie.xue@greenpak.com.cn

Hot Tags:
sản phẩm liên quan
Yêu cầu thông tin

Copyright © xanh đóng gói vật liệu (Jiangyin) Co., Ltd All Rights Reserved.Điện thoại: +86-510-83599566