PA / PE Thermoforming Film cho  óng gói Th t L ng  óng gói Th c ph m

PA / PE Thermoforming Film cho óng gói Th t L ng óng gói Th c ph m

Product description

PA / PE Thermoforming Film Phim óng gói Th c ph m

Còn c g i là: hình thành chân không; B phim rào c n óng gói th c ph m;


Mô t & nbsp;

GreenPak s n xu t b phim nhi t i tiên ti n nh t th gi i, các ng d ng óng gói th t. Lo t phim c a chúng tôi v i công ngh c c p b ng sáng ch i m i và c p b ng sáng ch m b o tu i th t i a c a s n ph m c a b n và trình bày tuy t v i.

Tính n ng

R t phù h p v i t t c các lo i máy t o nhi t t ng khác

Kh n ng hình thành xu t s c c i thi n kh n ng trình bày và hi u qu

· Gi cho s n ph m t i và không ch a ch t b o qu n.

Các l a ch n linh ho t cho các c a hàng bán l óng gói nh khi óng gói

P>

· Duy trì tin c y c a bao bì & nbsp;

· Thích h p nh t cho các s n ph m s c nét


ng d ng c a Thermoforming Film

    24.jpg

Th ng dùng cho th t gà, th t bò, th t có x ng vv

Câu h i th ng g p

1. Các u i m c a thermoforming Thi t k c u trúc linh ho t, có th s d ng thi t k c u trúc khác nhau, áp ng các yêu c u ch t l ng c a các s n ph m khác nhau

chi phí th p: bao bì b ng th y tinh, bao bì b ng nhôm foil và các bao bì b ng nh a khác

, t c cùng m t hi u ng rào c n, phim ng thau có l i th l n v m t chi phí, do ó, s n xu t các s n ph m phim Chen Ben v i phim nh a lo i khô và t ng ph n phim khác có th c gi m 10% -30%. & Nbsp;


Trang web: www.greenpak.com.cn & nbsp; i n tho i: 008618352570707 & nbsp; Email: jessie .xue @ greenpak.com.cn

Hot Tags:
sản phẩm liên quan
Yêu cầu thông tin

Copyright © xanh đóng gói vật liệu (Jiangyin) Co., Ltd All Rights Reserved.Điện thoại: +86-510-83599566